Cenník služieb

ZDRAVIE, SOCIALNÁ POMOC AUTONEHODY / ZDARMA
ZDRAVOTNÁ TECHNIKA / OBJEDNÁVKA
UČTOVNÍCTVO A PORADENSTVO / OD 300 EUR podľa zložitosti dokumentácie
STAVEBNÁ ČINNOSŤ / od závislosti materiálu / trhová cenová relácia podľa dohody
KREATIVITA A DIEĽŇA / od počtu ks / rôzne cenové stropy